Kiđđâtulveh Laapi kuávlu kiksen

Čääci pajanij ollâgâsân Viestâr-Laapi kuávlust moonnâm ohhoost lieggâ šooŋâi já toi maŋa puáttám oorvij tiet.

Viärráámuuh tulveh láá tiettum Tuárnusjuuvâst, kost härvinâš korrâ tulve väividij moonnâm oholoopâ ääigi já meid taan oho vuossaargâ. Tággáár tulve šadda suullân ohtii 50 ivveest. Tuárnus kaavpug puotâ viärráámuuh tulveh lijjii vuossargiiđeed. Čäsuáivi paasij tulvepeŋkâi robdâi vuoluubel. Ennustusâi mield čääci lii luáštám vuossaargâ. Majebaargân já koskookon ennustum arveh iä innig paijeed čäsuáivi, mut toh sättih hitodiđ ton lyeštim.

Taveláhháá Tuárnusjuuvâst čäsuáivi lii jo vyeliláá, mut čääci lii liijká ain ollâgâsâst. Tulveh tovâttii maaŋgâid vahâgijd já hettejii jotoluv Pajetuárnusist já Pellost. Pellost čääci pajanij taan kiiđâ aleláá ko 55 ihán. Luoddâ 21 Pajetuárnus puotâ lii ain kiddâ tulve keežild, já jotolâh lii stivrejum eres kiäinu mield, mii karva tulvesaje. Meiddei eres luodah láá kiddâ já motomeh rakânâsah láá njuoskâm.

Meid Avnaasiänust tuulvij oholoopâ ääigi. Kittâl kuávlust čääci pajanij vaahâgrääjist-uv vástuppeeivi, já ton keežild maaŋgah maađijeh piäijojii kiddâ. Juvâi čäsuáivi lii lyeštimin, mut toh láá pááihui ain vaahâgrääji paajaabeln.

Simojoki, Tiänu já Avveeljuuhâ láá peessâm viärráámuu tulve paijeel moonnâm ohhoost, já čääci lii lyeštimin.

Laapi kuávlu stuárráámuin jaavrijn – Kiemâjäävrist, Porttâpäävti tulvâdemjäävrist já Loka tulvâdemjäävrist – ase lii koskâmiärálávt siämmáá tääsist ko vyesimáánu pelimuddoost táválávt-uv, mut tot lii paijaanmin. Kiemâjäävri aaseest ennustuvvoo, et tot paijaan alda tulvâdem pajerääji puáttee ohhoost. Meiddei Aanaarjäävri ase lii táválii tääsist mut paijaanmin.

Käldee:

– Länsi-Lapissa pahin tulva 50 vuoteen (www.iltalehti.fi)

Kove: Fabrizio Brecciaroli

Kommenteh

Čääli komment

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

Luuvâ meid

Uđđâsumos uđđâseh

Tanska parlament meridij Kooraan puáldim kieldimist

Tanska parlament lii tuhhiittâm laavâ, mii kiäldá oskoldâhlij tevstâi puáldim kirjen. Keevâtlávt taat meerhâš Kooraan puáldim kieldim. Koranij puáldim lii tijmá tovâttâm ennuv liävuttemesvuođâid...

Uđđâ nooveelantologia lii almostum anarâškielân

Anarâškielân lii almostum uđđâ nooveelantologia, mon novellijd anarâškielâ sárnooh láá čáállám maaŋgâi iivij ääigi. Ton paječaalân lii väljejum Annika Pasasii čäällim nooveel paječaalâ ađai...

Suomâ juhlo jiečânâsvuođâpeeivi Presidentlanneest 6.12.2023

Täsivääldi president Sauli Niinistö tuáimá jiečânâsvuođâpeeivi juhlevuástáväldim išedin já váldá kálguinis Jenni Haukioin vuástá kuosijd Presidentlanneest koskoho, juovlâmáánu 6. peeivi 2023. Vuástáväldim teeman lii...

Väldikodáliih párnái jiečânâsvuođâpeivijuhleh Säätytalost Helsigist: Aanaar já Ucjuuvâ ovdâsteijei tobdoh määđhist

Pasepeeivi, juovlâmáánu 4. peeivi, párnááh viettii väldikodálijd párnái jiečânâsvuođâpeivijuuhlijd Helsigist Säätytalost. Staatârääđi laanan lijjii puávdejum Suomâ jyehi kieldâst kyehti loveihásii párnáá, kiäi šoddâmihe lii...

Kesimuštoh: maid porgâđ, ko šoŋŋâ lii tego Irlandist?

Návt čoovčâ já skaamâ ääigi lii hitruu muštâččiđ, mii puoh tábáhtui moonnâm keesi. Taan rááiđust mun muštâlâm, maggaar muu keesi lâi já magareh ääših...