Fagradalsfjall-tullâvääri lii rusoškuáttám Islandist uáivikaavpug Reykjavik aldasijn

Fagradalsfjall-tullâvääri lii rusoškuáttám Islandist. Taat tullâvääri lii asâhánnáá kuávlust leevist eennâm viestârpeln, suullân 30 kilomeetter keččin uáivikaavpug Reykjavikist. Taan räi russoom ij lah tovâttâm vädisvuođâid kirdemjotolâhân ige tot lah hettim aassâm.

Tullâvääri čulgâškuođij laava pasepeeivi, mut tobbeen iä kirde kunnâpoolvah, almoot Island meteorologisâš lágádâs. Fagradalsfjall ij lah keila hámásâš tullâvääri, mast lii räigi kaskoo. Laava puátá olgos enâmist 900 meetterid kuhes luoddânmist. Tággáár häämi ij táválávt toovât stuorrâ kunnâpoolvâid. Laava cirgo olgos 200 meetter kobdoduvvâst tego käldein tullâvääri roobdâin, mut ferttee uáiniđ, magarin te tile šadda, čielgee Island meteorologisâš lágádâs. Taat lii kuittâg smavvâ russoom taan räi.

Taankiärdásâš russoom lii Islandist jo kuálmád kuulmâ ive siste. Koskâmiärálávt tullâväärirusomeh tábáhtuveh Islandist neelji teikâ viiđâ ive kooskâi. Island lii koskâsii vulkaanlii saajeest Atlant väldimeerâ taveuásist. Islandist lâi jo vuordum, et tullâvääri russoom lii puátimin, tastko tien kuávlust lijjii registeristum tuhátteh smavvâ eennâmtuárgástusah. Tain korrâsumos tábáhtui pasepeiveehid, já tot lâi 5,2 Richter ciäkkáduvváin mittedmáin.

Kyehti ovdebáá russoom iä hettim eellim Islandist. Ive 2021 russoom ääigi laava kuulgâi motomijd mánuppoojijd, já toh koveh kiäsuttii čuođijd tuháttijd ulmuid. Taan tove ulmuuh láá váruttum, et russoomsajan ij koolgâ moonnâđ keččâđ, tastko kuávlust porgesteh varâliih kaasuh. Meiddei Reykjavik ässeeh láá rävvejum, et sij kalgeh toollâđ laasâid kiddâ iijâ ääigi já časkâdiđ áimučuáskudem. ”Mij ep pyevti tuárvi váruttiđ ulmuid, et sij iä monâččii russoomkuávlun. Já jis kiinii lii tääl tobbeen, te sun kalga vyelgiđ tállân meddâl”, tiädut Island kriisipalvâlus.

Islandist tábáhtui ive 2010 majemuš stuárráb tullâväärirussoom, ko Eyjafjallajökull-tullâvääri čuulgâi stuorrâ kunnâpoolvâid áimoid. Taat tovâttij maaŋgâ piäiván vädisvuođâid kirdemjotolâhân. Eenâb ko 100 000 kirdemid lijjii macâttum, já ulmuuh karttii vyerdiđ pyereeb kirdemtile ton saajeest, kost sij jo talle lijjii.

Käldeeh:

– Gasmengun (www.vedur.is)

– Vulkaan uitgebarsten in IJsland, lava over breedte van honderden meters uitgespuwd (nos.nl)

Kove: falco (Pixabay)

Kommenteh

Čääli komment

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

Luuvâ meid

Uđđâsumos uđđâseh

Etna lii oppeet rusomin – kirdemjotolâh Catania kirdemkiedist koskâlduttum

Nuorttâ-Sisilia tevdui koovjâin majebaargâ, tastko Euroop stuárráámus aktiivlâš tullâvääri Etna rusoi suullân käävci kilomeetterid ollâ kovjâpoolvâ Sisilia oolâ. Kovjâ laavdâi pirrâ Etna kuávlu, meiddei...

NASA vuolgâttij ráp-muusik Venusân, mätki piištij suullân 14 minuttid

Ovtâstum staatâi komovuotâhaldâttâh NASA vuolgâttij ovtâstumstaatâlii ráp-artist Missy Elliott pitá komovuotân. NASA tiäđáttâs mield radioanteneh Kaliforniast vuolgâttii Elliott pitá "The Rain (Supa Dupa Fly)"...

Ovtâstum staatâi tááláš president Joe Biden kiäsádât presidentkištoost

Ovtâstum staatâi 46. president Biden almottij miärádâsâstis aalmugân syeinimáánu 21. peeivi viestâpalvâlus X:st: "Tii presidentin toimâm lii lamaš muu eellim stuárráámus kunnee." Biden čaalij...

Piäluštâsvuoimij hárjuttâs tiävdá Aanaar meecijd suáldáttijguin syeinimáánu 22.–26. peeivi

Suomâ piäluštâsvyeimih uárnejeh jáágárpriikaat kiärgusvuotâohtâduv RYSKE-hárjuttâs Kaamâs já Njiävđám meecijn. Hárjuttâs álgá vuossaargâ, syeinimáánu 22. peeivi, já tot nohá vástuppeeivi, syeinimáánu 26. peeivi. Hárjuttâsân uásálisteh...

Eellim jorgálduvah Ukraina suáđi ovdâlinjáást – suomâruátálâš Ralf Sirén muštâl jieijâs fiäránijn rijjâtátulâš taištâleijen

Ralf Sirén lii pajeláhháá 30-ihásâš ovdedemhovdâ, kote parga uđâsmuvvee energia stuorrâirâttâsâst. Suu eellim lii lamaš eromâš, tastko sun lii soottâm rijjâtátulâžžân Ukraina suáđi ovdâlinjáást...