Kumppi juuđij masa 2 000 kilomeetterid Euroop čoođâ

Kumppiores lii jottáám kuhemuu määđhi, mii lii kuássin dokumentistum Euroopist. Kumppi šoodâi Sveeicist Graubünden kantonist ive 2021 já uážui GPS-piergâs čiäppátsis njuhčâmáánu loopâst 2022. Kumppi, mii finnij nommân M237, paasij valvees kuuvl ive 2022 kesimáánu loopâ räi, jeđe ton maŋa tot juuđij Italia rääji rasta. Love peivid tastmaŋa tot enittij Nuorttâriijkân já ain Wienân roovvâdmáánust. Kuovâmáánu pelimuddoost 2023 kumppi moonâi Uŋgar rääji rasta já Budapest lappâd, muuvsij Tonava-juuvâ já juuđij Slovakia rääji kulij. Kilomeettereh määđhi ääigi šoddii ohtsis 1 927.

Määđhis ääigi M237 juuđij sehe eennâmtuálu- já aassâmkuávlui čoođâ, joba 3 500 m ollâ váráduvâi paijeel já maađijij já ryevdiroođij lappâd. Lii máhđulâš, et kuumpi mätki vala juátkoo: tot ij lah kukken oovtâ kumppipopulaatiost Karpaatij váráduvâst.

Ovdil M237-kuumpi meid Alan-nommâsii kuumpi mätki dokumentistui pyereest GPS-piergâsáin. Tot juuđij ive 2009 Saksaast Vielgis-Ruošân, mast šoodâi 1 550 kilomeetter mätki. Kyehti ive maŋeláá vist Slavc-nommâsâš kumppi juuđij Sloveniast Italian, masa 1 200 kilomeetterid.

Nuorâ kuumpih kyeđih jieijâs valve 1−3 ive ahasâžžân já oceh uđđâ reeviir olssis. Oráseh joteh táválávt kuhebijd maađhijd ko niŋálâsah. Kuhes maađhij jotteem lii tehálâš kumppinaalijd, vâi geeniárbádâh piso maaŋgâpiälálâžžân.

Käldeeh:

– Longest known dispersal of wolf in Europe (www.kora.ch)

– Wolf travels 2,000 km across Europe (www.birdguides.com)

Kove: David Mark (Pixabay)

Kommenteh

Čääli komment

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

Luuvâ meid

Uđđâsumos uđđâseh

Tanska parlament meridij Kooraan puáldim kieldimist

Tanska parlament lii tuhhiittâm laavâ, mii kiäldá oskoldâhlij tevstâi puáldim kirjen. Keevâtlávt taat meerhâš Kooraan puáldim kieldim. Koranij puáldim lii tijmá tovâttâm ennuv liävuttemesvuođâid...

Uđđâ nooveelantologia lii almostum anarâškielân

Anarâškielân lii almostum uđđâ nooveelantologia, mon novellijd anarâškielâ sárnooh láá čáállám maaŋgâi iivij ääigi. Ton paječaalân lii väljejum Annika Pasasii čäällim nooveel paječaalâ ađai...

Suomâ juhlo jiečânâsvuođâpeeivi Presidentlanneest 6.12.2023

Täsivääldi president Sauli Niinistö tuáimá jiečânâsvuođâpeeivi juhlevuástáväldim išedin já váldá kálguinis Jenni Haukioin vuástá kuosijd Presidentlanneest koskoho, juovlâmáánu 6. peeivi 2023. Vuástáväldim teeman lii...

Väldikodáliih párnái jiečânâsvuođâpeivijuhleh Säätytalost Helsigist: Aanaar já Ucjuuvâ ovdâsteijei tobdoh määđhist

Pasepeeivi, juovlâmáánu 4. peeivi, párnááh viettii väldikodálijd párnái jiečânâsvuođâpeivijuuhlijd Helsigist Säätytalost. Staatârääđi laanan lijjii puávdejum Suomâ jyehi kieldâst kyehti loveihásii párnáá, kiäi šoddâmihe lii...

Kesimuštoh: maid porgâđ, ko šoŋŋâ lii tego Irlandist?

Návt čoovčâ já skaamâ ääigi lii hitruu muštâččiđ, mii puoh tábáhtui moonnâm keesi. Taan rááiđust mun muštâlâm, maggaar muu keesi lâi já magareh ääših...