Páiháliih uđđâseh

Aanaar kieldâstivrâ hilgoi Almaanjaargâ hooteel huksimhaavâ čuákkimstis 21.9.2023

Aanaar kieldâstiivrâst koskoho 21.9.2023 ohtân čuákkimäššin lâi investistee Veikko Lesosii hooteelhaahâ Aanaar Almaanjaargâst. Kieldâstivrâ hilgoi čuákkimstis hooteelhaavâ jo nube tove. Iävtuttâs kománij oovtâ jienâ...

Tievvâm nuurrâmliteh já luándun levânâm roskeh kiksen Väävlist

Kaamâsist Väävli ässee Laila Aikio lii tulkkâm Väävliluodâ nuurrâmlite jotelis tievâmân já luándun já maađij oolâ levânâm ruskijd. Sun lii Väävli áinoo fastâ ässee,...

Aanaar Pride uárnejuvvoo lávurduv

Lávurduv 5.8. ehidispeeivi Aanaar markkânist uáinojeh puoh äijihtäävgi ivneh, ko Aanaar nuorâistivrâ (su. NuVa ađai nuorisovaltuusto) uárnee jo nube tove Aanaar Pride -tábáhtus. Tijmá...

Aanaar-ohoh älgih vástuppeeivi 21.7.2023

Vástuppeeivi 21.7. älgih Aanaar-ohoh, moi ääigi uárnejuvvojeh maaŋgâmuáđusiih tábáhtusah pirrâ kieldâ. Aanaar-ohoh pišteh love peivid 21.7.–30.7. Aanaar kieldâ, kuávlu irâtteijeeh, seervih já páiháliih ässeeh...

Jonsahpeeivi manojotolâh tiävdá maađij Laapi kuávlust tuorâstuv

Poolis tieđeet, et tot áigu kocceeđ jonsahpeeivi jotoluv sehe maađij et čääsi alne. Poolis vuárdá, et Maadâ-Suomâst Laapin puáttee jonsahpeivijotolâh lii rávhálub ko eres...

Avveel vuojâdemriddoost láá kavnum nááluh

Aanaar kieldâ muštâl tiäđáttâsâstis, et Avveel vuojâdemrido oornigisttolâmij ääigi riddoost láá kavnum mottoom verd nááluh. Toh láá nurrum meddâl, já riddo tärhistuvvoo jyehi argâpeeivi...

Aanaar kieldâliih láá jienâstâm uásálistee budjetistmist

Aanaar kieldâliih láá meid taan ive peessâm meridiđ 10 000 euro meriruuđâ kevttimist uásálistee budjetistmist. Kieldâliih láá jienâstâm 17 jootkân peessâm iävtuttâsâst olssis mielâsii...

Säämimuseo Siidan lii väljejum uđđâ hovdâ

Filosofia maister Taina Pieski lii väljejum Säämi museo Siida museohovdân. Säämi museosiättus haldâttâh toovâi valjimmiärádâs 15.5. čuákkimstis. Säämi museosiättus haldâttuv saavâjođetteijee Liisa Holmberg lii ilolâš...

Säämimuseo Siida finnee jieijâs postâmeerhâ

Suomâ museolitto tiävdá taan ive 100 ihheed. Juhleive kunnen Postâ almostit postâmeerhâid, main oovdânpuáhtojeh 10 sierâ museod Suomâst já toi kálvu já museopiergâseh. Säämimuseo...

Helena läigikoorist – sämivaacâi čájáttâs Avveel kirjerááju vitriinist

Avveel kirjerááju vitriinist láá uáinimnáál sämivaacah Helena Lampisii läigikoorist. Vaccâminstâreh láá valdum sehe Taažâ et Suomâ peln. Taažâ pele vaacah láá Kuovdâkiäinust já Vaarjâgist....

Aanaar kieldâstivrâ hilgoi Almaanjaargâ hooteel huksimhaavâ čuákkimstis 21.9.2023

Aanaar kieldâstiivrâst koskoho 21.9.2023 ohtân čuákkimäššin lâi investistee Veikko Lesosii hooteelhaahâ Aanaar Almaanjaargâst. Kieldâstivrâ hilgoi čuákkimstis hooteelhaavâ jo nube tove. Iävtuttâs kománij oovtâ jienâ...

Tievvâm nuurrâmliteh já luándun levânâm roskeh kiksen Väävlist

Kaamâsist Väävli ässee Laila Aikio lii tulkkâm Väävliluodâ nuurrâmlite jotelis tievâmân já luándun já maađij oolâ levânâm ruskijd. Sun lii Väävli áinoo fastâ ässee,...

Aanaar Pride uárnejuvvoo lávurduv

Lávurduv 5.8. ehidispeeivi Aanaar markkânist uáinojeh puoh äijihtäävgi ivneh, ko Aanaar nuorâistivrâ (su. NuVa ađai nuorisovaltuusto) uárnee jo nube tove Aanaar Pride -tábáhtus. Tijmá...

Aanaar-ohoh älgih vástuppeeivi 21.7.2023

Vástuppeeivi 21.7. älgih Aanaar-ohoh, moi ääigi uárnejuvvojeh maaŋgâmuáđusiih tábáhtusah pirrâ kieldâ. Aanaar-ohoh pišteh love peivid 21.7.–30.7. Aanaar kieldâ, kuávlu irâtteijeeh, seervih já páiháliih ässeeh...

Jonsahpeeivi manojotolâh tiävdá maađij Laapi kuávlust tuorâstuv

Poolis tieđeet, et tot áigu kocceeđ jonsahpeeivi jotoluv sehe maađij et čääsi alne. Poolis vuárdá, et Maadâ-Suomâst Laapin puáttee jonsahpeivijotolâh lii rávhálub ko eres...

Avveel vuojâdemriddoost láá kavnum nááluh

Aanaar kieldâ muštâl tiäđáttâsâstis, et Avveel vuojâdemrido oornigisttolâmij ääigi riddoost láá kavnum mottoom verd nááluh. Toh láá nurrum meddâl, já riddo tärhistuvvoo jyehi argâpeeivi...

Aanaar kieldâliih láá jienâstâm uásálistee budjetistmist

Aanaar kieldâliih láá meid taan ive peessâm meridiđ 10 000 euro meriruuđâ kevttimist uásálistee budjetistmist. Kieldâliih láá jienâstâm 17 jootkân peessâm iävtuttâsâst olssis mielâsii...

Säämimuseo Siidan lii väljejum uđđâ hovdâ

Filosofia maister Taina Pieski lii väljejum Säämi museo Siida museohovdân. Säämi museosiättus haldâttâh toovâi valjimmiärádâs 15.5. čuákkimstis. Säämi museosiättus haldâttuv saavâjođetteijee Liisa Holmberg lii ilolâš...

Säämimuseo Siida finnee jieijâs postâmeerhâ

Suomâ museolitto tiävdá taan ive 100 ihheed. Juhleive kunnen Postâ almostit postâmeerhâid, main oovdânpuáhtojeh 10 sierâ museod Suomâst já toi kálvu já museopiergâseh. Säämimuseo...

Helena läigikoorist – sämivaacâi čájáttâs Avveel kirjerááju vitriinist

Avveel kirjerááju vitriinist láá uáinimnáál sämivaacah Helena Lampisii läigikoorist. Vaccâminstâreh láá valdum sehe Taažâ et Suomâ peln. Taažâ pele vaacah láá Kuovdâkiäinust já Vaarjâgist....

Säämi máttááttâskuávdáš juhlo toimâhistorjás Anarist

Säämi máttááttâskuávdáš viättá juhlepeeivi Anarist majebaargâ cuáŋuimáánu 19. peeivi. Juhle teeman láá oppâlájádâs 45 ive toimâ, Aanaar aalmugollâškoovlâ historjá 70 ihheed já Aanaar tálutuáluškoovlâ...

Aanaar kieldân liäkkoo päikkipyecceiviäsu vyesimáánust 2023

Aanaar kieldâ tieđeet jieijâs päikkisiijđoin, et Laapi pyereestvaijeemkuávlu liäkká päikkipyecceiviäsu Avelân vyesimáánu aalgâst. Toimâ lii tuáhtár stivrim pyecceiviäsutásásii tipšo tuálvum pyeccee pááikán. Tipšo fálloo...

Pajeuáppeeiskoseh noheh onne

Onne lii pajeuáppeeiskosij majemuš peivi. Toh noheh sämikielâ eenikielâ já kirjálâšvuođâ iskosân. Pajeuáppeeiskoslävdikode čällee Elina Jäntti muštâl Anarâš aavisân, et anarâškielâst iä lah taan ive...

Jotolâh orostittoo Avelist majebaargâ 7.3.

Majebaargâ 7.3. jotolâh orostittoo Avveel markkânist maaŋgâ saajeest tv-rááiđu kuvviimij keežild. Orostitmeh pišteh enâmustáá vittâ miinut. Kuvviimeh tábáhtuveh Petsamontie 4:st leijee táálu puotâ (taksi...

Aanaar kieldâ piergee šleđgâjyehimáin

Aanaar kieldâ tieđeet, et ton stivrimjuávkku lii oovtâst Inergiain valmâštâllâm värivuávám máhđulij muuneeld vuávájum šleđgâpođhâi várás. Ubâ Suomâ šleđgâtile haaldâš vuáđuviermifinnodâh Fingrid, mii rävvee šleđgâviermifinnoduvâid...