Njunoščalluuh

Anarâškielâ seervi lostâtooimâ puátteevuotâ

Ive 2018 rääjist seervist láá lamaš kyehti loostâ: Anarâš-lostâ já Loostâš. Majemui iivij Anarâš-lostâ lii almostum kulmii, já niäljádin numerin lii almostum jyehi ive...

Kerdikiävttusäneh

Mun hiävrásim onne puáris loostâid pävirlyeniliitán. Toh lijjii jo čoggâšum stuorrâ lastikseehâ tievâ. Ko komettim seehâ, smiettim ääši uđđâsist: tääl ko lam jieš porgâm...

Šuoŋâsuonjâreh-haahâ – sämmilâš muusik párnái tárbui mield

Sämmilâš párnáimuusik almostittoo harvii. Motomeh párnáimuusikskiäruh já -kirjeh kávnojeh tavekielân, mutâ anarâš- já nuorttâlâškielân toh iä lah maaŋgah. Sämikielâg párnáimuusikân lii lamaš korrâ tárbu...

Kuástidemtooimâ čohčâ

Majemui aaigij Anarâškielâ seervist kiirjij almostitmist lii šoddâm taggaar juátkojeijee toimâ, mii fáálá anarâškielâ sárnoid uđđâ jiäráskittee já hävskis luhâmuš jyehi ive. Tom lii...

Ko ovtâskâs feerim lii-uv ohtsâš – Movsháá historjást kirje

"Sämmilij historjá ij lah ain čallum historjá. Lii ennuv taggaar tiätu, mii lii tuše ulmui muštoin, mielâin, mainâsijn. Mainâsij árvu ij ain ubâ puáđi...

Uđđâ pargosajan – Räjijotten šoddâm

Lii ain mottoom verd jiäráskittee algâttiđ uđđâ pargosaajeest. Mun lam eidu tääl aalgâtmin uđđâ pargo Taažâst Taažâ Sämitiggeest Kielâkäldest mut áigumin porgâđ Suomâ peln....

Kielâ já identiteet

Taan čallust mun čálám jieččân uáinu identiteetist – já jiešalnees identiteetijn. Identiteet lii ulmuu jieijâs uáinu tast, kii sun lii. Mun čálám jieččân tiileest...

Nuuvtá luhâmân vâi mäksimmuuvrâ tuáhá?

Čäällim lii vädis šlaajâ – ij nuuvtkin tondiet, et pennâ ij pisoččii kieđâst mut tondiet, et teevstâid lii väädis ruttâdiđ. Säämi maailmist čälimist finnee...

Toimâtteijee hundârušmeh

Ko Anarâš aavis cegâttui, mij lâim tietimin, et minimvátámâš lâi peividiđ tom kulmii ohhoost, vâi tot tiävdáččij aavisân uáivildum ruttâmieđettemvátámâšâid. Aavis algâttuuččij rijjâtátulâš pargoin....

Uđđâsij valjim

Mondiet Anarâš aavis ij čääli puoh äigikyevdilis aašijn? Moin naalijn uđđâsijd kalga valjiđ já mondiet? Tot lii-uv vädis koččâmuš, meiddei toimâttâsân. Uđđâseh uáinojeh jyehi...

Anarâškielâ seervi lostâtooimâ puátteevuotâ

Ive 2018 rääjist seervist láá lamaš kyehti loostâ: Anarâš-lostâ já Loostâš. Majemui iivij Anarâš-lostâ lii almostum kulmii, já niäljádin numerin lii almostum jyehi ive...

Kerdikiävttusäneh

Mun hiävrásim onne puáris loostâid pävirlyeniliitán. Toh lijjii jo čoggâšum stuorrâ lastikseehâ tievâ. Ko komettim seehâ, smiettim ääši uđđâsist: tääl ko lam jieš porgâm...

Šuoŋâsuonjâreh-haahâ – sämmilâš muusik párnái tárbui mield

Sämmilâš párnáimuusik almostittoo harvii. Motomeh párnáimuusikskiäruh já -kirjeh kávnojeh tavekielân, mutâ anarâš- já nuorttâlâškielân toh iä lah maaŋgah. Sämikielâg párnáimuusikân lii lamaš korrâ tárbu...

Kuástidemtooimâ čohčâ

Majemui aaigij Anarâškielâ seervist kiirjij almostitmist lii šoddâm taggaar juátkojeijee toimâ, mii fáálá anarâškielâ sárnoid uđđâ jiäráskittee já hävskis luhâmuš jyehi ive. Tom lii...

Ko ovtâskâs feerim lii-uv ohtsâš – Movsháá historjást kirje

"Sämmilij historjá ij lah ain čallum historjá. Lii ennuv taggaar tiätu, mii lii tuše ulmui muštoin, mielâin, mainâsijn. Mainâsij árvu ij ain ubâ puáđi...

Uđđâ pargosajan – Räjijotten šoddâm

Lii ain mottoom verd jiäráskittee algâttiđ uđđâ pargosaajeest. Mun lam eidu tääl aalgâtmin uđđâ pargo Taažâst Taažâ Sämitiggeest Kielâkäldest mut áigumin porgâđ Suomâ peln....

Kielâ já identiteet

Taan čallust mun čálám jieččân uáinu identiteetist – já jiešalnees identiteetijn. Identiteet lii ulmuu jieijâs uáinu tast, kii sun lii. Mun čálám jieččân tiileest...

Nuuvtá luhâmân vâi mäksimmuuvrâ tuáhá?

Čäällim lii vädis šlaajâ – ij nuuvtkin tondiet, et pennâ ij pisoččii kieđâst mut tondiet, et teevstâid lii väädis ruttâdiđ. Säämi maailmist čälimist finnee...

Toimâtteijee hundârušmeh

Ko Anarâš aavis cegâttui, mij lâim tietimin, et minimvátámâš lâi peividiđ tom kulmii ohhoost, vâi tot tiävdáččij aavisân uáivildum ruttâmieđettemvátámâšâid. Aavis algâttuuččij rijjâtátulâš pargoin....

Uđđâsij valjim

Mondiet Anarâš aavis ij čääli puoh äigikyevdilis aašijn? Moin naalijn uđđâsijd kalga valjiđ já mondiet? Tot lii-uv vädis koččâmuš, meiddei toimâttâsân. Uđđâseh uáinojeh jyehi...

Aavis liäkká maailm anarâškielân

Uuđâs Anarâš Aavis almostuumist lâi oppeet ohtâ imâšuuđâs anarâškielâ historjást. Tot ij čielgâsávt puáttám olâttâssân tuše munjin: Facebook-kommentij vuáđuld maaŋgâ tuuveest kiinii imâštâlâi jiermipiergâs...

Kostsun liččii uáivileh?

Anarâš aavis lii okko tassaaš almostuuškuáttám. Toimâtteijeekyevtis lává finnim aalgâst positiivlii macâttâs já meiddei ravvuid, jis lohhei mielâst miinii aašijd kolgâččij toimâđ pyerebeht. Mij...