Aanaar argâ

Aanaar Pride uárnejui lávurduv

Aanaar Pride uárnejui lávurduv, kesimáinu 29. peeivi 2024 Anarist. Talle "Rähisvuotâ!" kullui masa ubâ Aanaar markkânist. Aanaar nuorâistivrâ NuVa lii ornim tábáhtus jo kuálmád...

Tave-enâmij ministerrääđi povdij Aanaar nuorâistiivrâ Latvian já Taažân

Aanaar nuorâistivrâ NuVa uážui Tave-enâmij ministerrääđist povdiittâs uásálistiđ Nordic-Baltic Youth Initiatives for a Better Future -tábáhtumán. Tábáhtume tárguttâssân lâi kieđâvuššâđ nuorâi jiešráđálâšvuođâ já alguid,...

Taan kiiđâ majemuu Anarâš eehid fáddán lâi kiđđâjuhle

Tuorâstuv 6.6.2024 tollui Anarâš eehid Säämi máttááttâskuávdáá Laasikuáđist, Anarist. Eehid teeman lâi kiđđâjuhle. Ehidân uásálistii ohtsis 18 anarâškielâ sárnod. Juhle aalgij ko Iiris Kangas,...

Jierestum toimâtteijee president sahhiittâlmin

Must lâi kunnee peessâđ sahhiittâllâđ president Stubb ko sun lâi Anarist muáddi oho tassaaš. Mun lijkkuum kale ennuv čälimân já must láá maaŋgah roolih...

INSAKU-juávhu uáppei oppâmihe lii nuhâmin: luuhâmfiäráneh luuhâmive 2023–2024

Taan ive INSAKU-kielâškovliittâs (Säämi máttááttâskuávdáá anarâškielâ linjá) lii lamaš eromâš: tot lii uárnejum sosiaal- já tiervâsvuotâsyergi pargeid, kiäh láá jo áámmátulmuuh já pargoelimist fáárust....

Áávus ry viggá orniđ tuárispeln perruid astoäigitooimâ

Ive 2022 keessiv vittâ eeni čokkânii Anarist. Sist puohâin lijjii sämikielâliih párnááh já sij suogârdii vuovijd faallâđ párnáidis astoäigitooimâid sämikielân. Sij meridii vuáđudiđ tađe...

Aanaar škoovlâ jyehi-ihásâš šiljosählyturnam lii álgám

Uđđâivemáánust Aanaar škoovlâst uárnejuvvoo šiljosählyturnam. Turnaamist kištotteleh škoovlâ máttáátteijeeh sehe viiđâd-, kuuđâd-, čiččâd-, káávcád- já oovcádluokkaliih. Aanaar škoovlâ máttáátteijeeh láá jo kuhháá ornim aktiivlávt...

Fiijnâ muusik kullui Váimmus váibmui -juhlekonsertist Anarist

Uđđâivemáánu 15. peeivi 2024 sämmilij aalmuglâšteatter Beaivváš ornij "Váimmus váibmui" -juhlekonsert Sajosist Anarist. Konsert kulá stuárráb turneen, mii jotá pirrâ Taažâ, Suomâ já Ruotâ....

Juovlâ(lähji)paaniik

Nuuvt kuhháá ko mun muštám, mun lam ráhtám laahjijd stuárráámus uásild jieš. Ennuv kođemáin, mut mottoom verd meid kuárumáin. Ij tot, ete mun ferttiiččim...

Uvjâ fáálá mielâtiervâsvuođâpalvâlusâid sämikielân

Uvjâ lii säämi psykososiaallâš torjuu ohtâdâh, mii fáálá sämikulttuur miäldásijd mielâtiervâsvuođâpalvâlusâid sämikielân. Ravvim-, toorjâ- já kriisâpargopalvâlusah láá älkkeht finnimnáál jieijâs eenikielân. Uuvjân puáhtá väldiđ...

Aanaar Pride uárnejui lávurduv

Aanaar Pride uárnejui lávurduv, kesimáinu 29. peeivi 2024 Anarist. Talle "Rähisvuotâ!" kullui masa ubâ Aanaar markkânist. Aanaar nuorâistivrâ NuVa lii ornim tábáhtus jo kuálmád...

Tave-enâmij ministerrääđi povdij Aanaar nuorâistiivrâ Latvian já Taažân

Aanaar nuorâistivrâ NuVa uážui Tave-enâmij ministerrääđist povdiittâs uásálistiđ Nordic-Baltic Youth Initiatives for a Better Future -tábáhtumán. Tábáhtume tárguttâssân lâi kieđâvuššâđ nuorâi jiešráđálâšvuođâ já alguid,...

Taan kiiđâ majemuu Anarâš eehid fáddán lâi kiđđâjuhle

Tuorâstuv 6.6.2024 tollui Anarâš eehid Säämi máttááttâskuávdáá Laasikuáđist, Anarist. Eehid teeman lâi kiđđâjuhle. Ehidân uásálistii ohtsis 18 anarâškielâ sárnod. Juhle aalgij ko Iiris Kangas,...

Jierestum toimâtteijee president sahhiittâlmin

Must lâi kunnee peessâđ sahhiittâllâđ president Stubb ko sun lâi Anarist muáddi oho tassaaš. Mun lijkkuum kale ennuv čälimân já must láá maaŋgah roolih...

INSAKU-juávhu uáppei oppâmihe lii nuhâmin: luuhâmfiäráneh luuhâmive 2023–2024

Taan ive INSAKU-kielâškovliittâs (Säämi máttááttâskuávdáá anarâškielâ linjá) lii lamaš eromâš: tot lii uárnejum sosiaal- já tiervâsvuotâsyergi pargeid, kiäh láá jo áámmátulmuuh já pargoelimist fáárust....

Áávus ry viggá orniđ tuárispeln perruid astoäigitooimâ

Ive 2022 keessiv vittâ eeni čokkânii Anarist. Sist puohâin lijjii sämikielâliih párnááh já sij suogârdii vuovijd faallâđ párnáidis astoäigitooimâid sämikielân. Sij meridii vuáđudiđ tađe...

Aanaar škoovlâ jyehi-ihásâš šiljosählyturnam lii álgám

Uđđâivemáánust Aanaar škoovlâst uárnejuvvoo šiljosählyturnam. Turnaamist kištotteleh škoovlâ máttáátteijeeh sehe viiđâd-, kuuđâd-, čiččâd-, káávcád- já oovcádluokkaliih. Aanaar škoovlâ máttáátteijeeh láá jo kuhháá ornim aktiivlávt...

Fiijnâ muusik kullui Váimmus váibmui -juhlekonsertist Anarist

Uđđâivemáánu 15. peeivi 2024 sämmilij aalmuglâšteatter Beaivváš ornij "Váimmus váibmui" -juhlekonsert Sajosist Anarist. Konsert kulá stuárráb turneen, mii jotá pirrâ Taažâ, Suomâ já Ruotâ....

Juovlâ(lähji)paaniik

Nuuvt kuhháá ko mun muštám, mun lam ráhtám laahjijd stuárráámus uásild jieš. Ennuv kođemáin, mut mottoom verd meid kuárumáin. Ij tot, ete mun ferttiiččim...

Uvjâ fáálá mielâtiervâsvuođâpalvâlusâid sämikielân

Uvjâ lii säämi psykososiaallâš torjuu ohtâdâh, mii fáálá sämikulttuur miäldásijd mielâtiervâsvuođâpalvâlusâid sämikielân. Ravvim-, toorjâ- já kriisâpargopalvâlusah láá älkkeht finnimnáál jieijâs eenikielân. Uuvjân puáhtá väldiđ...

Säämi parlament 50 ive vuáđđudmeh ávuduvvojii Sajosist

Säämi parlament 50 ive vuáđudem juhlui Säämi kulttuurkuávdáš Sajosist Anarist majebaargâ skammâmáánu 28. peeivi. Juuhlán lijjii puávdejum Säämi parlament já Sämitige jesâneh sierâ valjâpoojijn, sämisiärváduv...

Räji-Joovsep: áinoo áávus leijee rääjirastaldittemsaje Suomâ já Ruošâ rääji alne

Puolâšmittár čáittá -19 cekkid ko vuálgám Avelist Räji-Joovsepân rähtiđ reportaas Suomâ nuorttârääji patâreijeekriisâst. Jiem lah kuássin iällám Ruošâ rääji alne, nuuvt et taat äšši...

Avveel škovlâ- já kulttuurkuávdáš Kaarre vietij virgálijd lekkâmjuhlijdis

Avveel škovlâ- já kulttuurkuávdáš Kaarre vietij virgálijd lekkâmjuhlijdis vástuppeeivi 1.9.2023. Ohjelmist juhleviehâ peesâi navdâšiđ škoovlâ uáppei muusikist. Jasmin Similä sooitij pianoin Vittorio Monti muusikpitá...

Lavŋekuáđi tivvoom Paištuoddârist

Mun vuolgim muáddi oho tassaaš jieččân naaburijguin – Marjain já suu kandáin Oivain – sunnuu tuvážân Ucjuuhân. Ulmen lâi tivvoođ sunnuu suuvâ lavŋekuáđi Paištuoddârist....

Aanaar-ohoh: tyejimarkkâneh Avveel ovddii eemeedškoovlâst

Aanaar-ohoh láá tääl monâmin. Mun elâččâm pasepeeivi 23. peeivi Avelist ovddii eemeedškoovlâst keččâmin, maggaar ohjelm tobbeen lii fáállun. Teeivâm motomij ulmuigijn. Savâstâlâm maaŋgâ irâtteijee...

Sämikielâ kullui Kaustisii aalmugmuusikfestivaalist

Anarist vuolgii taan keesi ohtsis masa kyehtlov uásálisted Kaustisân aalmugmuusikfestivaalân, mii uárnejui 10.–16.6. Koskâpottâenâmist Kaustisii siijdâst. Taat lâi muu nubbe tohe tobbeen, ige vissásávtkin...

NoDaLiDa-kielâteknologiakonferensist Färsuolluin

Anarâš aavis tuálvu lohhes taan tove Färsuolluid NoDaLiDa-kielâteknologiakonferensân. NoDaLiDa tollui vyesimáánu 22.–24. peeivi Tórshavn kaavpugist, mii lii Färsuollui uáivikaavpug. Taat konferens uárnejuvvoo jyehi nube...

Säämi máttááttâskuávdáá eehidtuáluin uáppeeh pessii čäittiđ navcâidis

Säämi máttááttâskuávdáá uáppeekodde ornij eromâš eehidtuáluid vyesimáánu 11. peeivi: Sajosist puovtij čuávvuđ stand up –koomiik, improteatter sehe maaŋgâmuđusij muusikpitái lávdástem. Tot tábáhtus lâi puohháid...

Säminuorâi taaiđâtábáhtus uárnejuvvoo Anarist

Säminuorâi kyevtipiäivásâš taaiđâtábáhtus uárnejuvvoo Anarist cuáŋuimáánu 26.–27. peeivi. Läävdi alne láá 20 čájáttâssâd, já sämmilâš tyejičájáttâsâst láá fáárust 23 tyeijid. Taan ive taaiđâtábáhtume broošyyr lii...

Säämi máttááttâskuávdáš juhloi maaŋgâid šoddâmpeeivijd

Koskoho cuáŋuimáánu 19. peeivi Säämi máttááttâskuávdáš ávudij maaŋgâ ääši keežild. Vistig-uv škovlâ ávudij Säämi máttááttâskuávdáá 45-ihásii toimâpálgá. Nubben ávuteeman lâi Aanaar opâttuv (Inarin opisto)...

Šoŋŋâ hettij kunâgâseergij vyeijim Anarist pessijâšoholoopâ

Pessijái ääigi Aanaarjäävri jieŋâ alne lâi oppeet puásuikištopaje stuárráámus tábáhtume – ađai lijjii kunâgâskištoh. Táválávt kištoin 24 pyeremus Puásui cup -ergid peesih kištottâllâđ kyevti...

Toimâtteijee Anja Kaarret já kietâtyejičeppi Marja-Liisa Laiti finnijn Sämitige kulttuurpalhâšume

Vástuppeivieehid lâi merhâšittee eehid sämikulttuur uáinust, ko Marja-Liisa Laitin já Anja Kaarretân juohhui Sämitige kulttuurpalhâšume Sajosist Anarist. Argâ muttui tállân juhlen, ko loveh ulmuuh...

SM-čuoigâmkištoh Anarist: almai 4 x 10 km jiäráskittee viestâ

Aanaar markkân lávgu peeivipaštust, ko muoi Fabrizioin algâtteen toimâtteijeepargoidân Aanaar čuoigâmkištoin. Ij lah koolmâskin. Munnuu juurdân lii čuávvuđ almai 4 x 10 km viestâčuoigâmijd....

Toimâtteijee rijjâ lávvárdâh

Rijjâ lávvárdâh, viijmâg! Njuhčâmáánu 25. peeivi mun lijjim čáállám vistig kuorgâmainâs loopân. Sahhiittâlmij litteristmân lâi kuullâm váhá äigi. Ton maŋa mun tarbâšim vorâs ááimu...