Blogih

Kesimuštoh: maid porgâđ, ko šoŋŋâ lii tego Irlandist?

Návt čoovčâ já skaamâ ääigi lii hitruu muštâččiđ, mii puoh tábáhtui moonnâm keesi. Taan rááiđust mun muštâlâm, maggaar muu keesi lâi já magareh ääših...

Säämi parlament 50 ive vuáđđudmeh ávuduvvojii Sajosist

Säämi parlament 50 ive vuáđudem juhlui Säämi kulttuurkuávdáš Sajosist Anarist majebaargâ skammâmáánu 28. peeivi. Juuhlán lijjii puávdejum Säämi parlament já Sämitige jesâneh sierâ valjâpoojijn, sämisiärváduv...

Räji-Joovsep: áinoo áávus leijee rääjirastaldittemsaje Suomâ já Ruošâ rääji alne

Puolâšmittár čáittá -19 cekkid ko vuálgám Avelist Räji-Joovsepân rähtiđ reportaas Suomâ nuorttârääji patâreijeekriisâst. Jiem lah kuássin iällám Ruošâ rääji alne, nuuvt et taat äšši...

Säämi noomah: kolgâččij-uv taid pyerebeht iällááttiđ?

Mun čokánim nágustilálâšvuođâst karoŋkkapiävdán, já muu nommâpápárist luuvâi Sammlii Kaabi Eljis Márjá-Liisá. Mun movtáskim: nelji puolvâ muu noomâst! Siämmáá eehid mun pieijim val viestâ...

Sämikielâ oppâaamnâs lii tiävdám 30 ihheed Helsig ollâopâttuvvâst

Iveh hurgeh, oppâamnâseh ollâopâttuvâin šaddeh, muttojeh já vuáháduveh. Tággáár proosees lii moonnâm meiddei čoođâ sämikielâ oppâaamnâs Helsig ollâopâttuvâst. Anarâš aavis toimâtteijee eelij Helsigist juhleseminaarist...

Kesimuštoh: myerjih REKO-rieggest

Návt čoovčâ ääigi lii hitruu muštâččiđ, mii puoh tábáhtui moonnâm keesi. Taan rááiđust mun muštâlâm, maggaar muu keesi lâi já magareh ääših láá pááccám...

Jienâčaittâlem sämikielân

Maggaar pargo lii jienâčaittâliđ algâalgâlâš kielân, ko tom verdid dubbampaargon kielâst nuubán? Mun lam peessâm keččâliđ jienâčaittâlem kyevti projektist, já kuohtuuh fiäráneh lijjii aaibâs...

Onne viättoo Ellei peivi – ”Ápáliih kyeleh” lii taan ive Ellei oho fáddá

Almugijkoskâsâš Ellei peivi viättoo roovvâdmáánu 4. peeivi. Taan peeivi álgá meid väldikodálâš Ellei okko (4.–10.10.), mii lii uárnejum Suomâst jo ive 1959 rääjist. Taan...

Kesimuštoh: ko maaijuv poođij Kaijonlahtin

Návt čoovčâ ääigi lii hitruu muštâččiđ, mii puoh tábáhtui moonnâm keesi. Taan rááiđust mun ááigum muštâliđ, maggaar muu keesi lâi já magareh ääših láá...

Puáris kuárrummašineh äigiájánâssân – Mervi Sistosii päikki lii tego kuárrummašinij museo

Mun iälám Helsigist Mervi Sistosii kulen já peesâm uápásmuđ suu eromâš äigiájánâsân: puáris kuárrummašináid. Suu päikki lii tego kuárrummaašinmuseo. Jotelis keejâdmáin mun uáinám jo...

Kesimuštoh: maid porgâđ, ko šoŋŋâ lii tego Irlandist?

Návt čoovčâ já skaamâ ääigi lii hitruu muštâččiđ, mii puoh tábáhtui moonnâm keesi. Taan rááiđust mun muštâlâm, maggaar muu keesi lâi já magareh ääših...

Säämi parlament 50 ive vuáđđudmeh ávuduvvojii Sajosist

Säämi parlament 50 ive vuáđudem juhlui Säämi kulttuurkuávdáš Sajosist Anarist majebaargâ skammâmáánu 28. peeivi. Juuhlán lijjii puávdejum Säämi parlament já Sämitige jesâneh sierâ valjâpoojijn, sämisiärváduv...

Räji-Joovsep: áinoo áávus leijee rääjirastaldittemsaje Suomâ já Ruošâ rääji alne

Puolâšmittár čáittá -19 cekkid ko vuálgám Avelist Räji-Joovsepân rähtiđ reportaas Suomâ nuorttârääji patâreijeekriisâst. Jiem lah kuássin iällám Ruošâ rääji alne, nuuvt et taat äšši...

Säämi noomah: kolgâččij-uv taid pyerebeht iällááttiđ?

Mun čokánim nágustilálâšvuođâst karoŋkkapiävdán, já muu nommâpápárist luuvâi Sammlii Kaabi Eljis Márjá-Liisá. Mun movtáskim: nelji puolvâ muu noomâst! Siämmáá eehid mun pieijim val viestâ...

Sämikielâ oppâaamnâs lii tiävdám 30 ihheed Helsig ollâopâttuvvâst

Iveh hurgeh, oppâamnâseh ollâopâttuvâin šaddeh, muttojeh já vuáháduveh. Tággáár proosees lii moonnâm meiddei čoođâ sämikielâ oppâaamnâs Helsig ollâopâttuvâst. Anarâš aavis toimâtteijee eelij Helsigist juhleseminaarist...

Kesimuštoh: myerjih REKO-rieggest

Návt čoovčâ ääigi lii hitruu muštâččiđ, mii puoh tábáhtui moonnâm keesi. Taan rááiđust mun muštâlâm, maggaar muu keesi lâi já magareh ääših láá pááccám...

Jienâčaittâlem sämikielân

Maggaar pargo lii jienâčaittâliđ algâalgâlâš kielân, ko tom verdid dubbampaargon kielâst nuubán? Mun lam peessâm keččâliđ jienâčaittâlem kyevti projektist, já kuohtuuh fiäráneh lijjii aaibâs...

Onne viättoo Ellei peivi – ”Ápáliih kyeleh” lii taan ive Ellei oho fáddá

Almugijkoskâsâš Ellei peivi viättoo roovvâdmáánu 4. peeivi. Taan peeivi álgá meid väldikodálâš Ellei okko (4.–10.10.), mii lii uárnejum Suomâst jo ive 1959 rääjist. Taan...

Kesimuštoh: ko maaijuv poođij Kaijonlahtin

Návt čoovčâ ääigi lii hitruu muštâččiđ, mii puoh tábáhtui moonnâm keesi. Taan rááiđust mun ááigum muštâliđ, maggaar muu keesi lâi já magareh ääših láá...

Puáris kuárrummašineh äigiájánâssân – Mervi Sistosii päikki lii tego kuárrummašinij museo

Mun iälám Helsigist Mervi Sistosii kulen já peesâm uápásmuđ suu eromâš äigiájánâsân: puáris kuárrummašináid. Suu päikki lii tego kuárrummaašinmuseo. Jotelis keejâdmáin mun uáinám jo...

Avveel škovlâ- já kulttuurkuávdáš Kaarre vietij virgálijd lekkâmjuhlijdis

Avveel škovlâ- já kulttuurkuávdáš Kaarre vietij virgálijd lekkâmjuhlijdis vástuppeeivi 1.9.2023. Ohjelmist juhleviehâ peesâi navdâšiđ škoovlâ uáppei muusikist. Jasmin Similä sooitij pianoin Vittorio Monti muusikpitá...

Lavŋekuáđi tivvoom Paištuoddârist

Mun vuolgim muáddi oho tassaaš jieččân naaburijguin – Marjain já suu kandáin Oivain – sunnuu tuvážân Ucjuuhân. Ulmen lâi tivvoođ sunnuu suuvâ lavŋekuáđi Paištuoddârist....

Jaapaanvađukkááh, ”šiljoluámáneh”

Säämist lii monâmin pyeremus lyemeäigi. Eidu tääl mun jiem lah Säämist, pic nube päihistân Vuáládâhenâmijn. Tot lii väivi, tastko talle ij peesâgin lyemejiägán. Mut...

Anarâškielâliih luoddâkoolbah Aanaar kieldâst – tárbu peividmân

Kiđđâtäälvi ääigi Avelist väzidijnân mun smiettim, et vuoi ko ličij hävski luuhâđ luoddâkoolbâid meid anarâškielân. Pááikán jođedijnân mun ilosmim – já siämmást meid suorgânim,...

Geotrupes stercorarius – Nommâ annoo stuorrâ koppakuorijâžân

Dwergtist, Molbergen aldasijn Saksaast, jotá kolbâigijn uápistum meccipäälgis, mon nommân lii Wald- und Erlebnispfad adai mecci- já fiäráánpäälgis. Ohtâ muu eromâš fiäránijn taan pálgá...

Aanaar-ohoh láá nuhâmin

Aanaar kieldâst láá uárnejum fiijnâ tábáhtumeh majemui muádi oho ääigi. Takkâ tain! Toh merhâšeh ennuv kieldâ ässeid. Eellim jieš-uv muádi tábáhtuumeest já lijkkojim čuuvtij....

Aanaar-ohoh: tyejimarkkâneh Avveel ovddii eemeedškoovlâst

Aanaar-ohoh láá tääl monâmin. Mun elâččâm pasepeeivi 23. peeivi Avelist ovddii eemeedškoovlâst keččâmin, maggaar ohjelm tobbeen lii fáállun. Teeivâm motomij ulmuigijn. Savâstâlâm maaŋgâ irâtteijee...

Sämikielâ kullui Kaustisii aalmugmuusikfestivaalist

Anarist vuolgii taan keesi ohtsis masa kyehtlov uásálisted Kaustisân aalmugmuusikfestivaalân, mii uárnejui 10.–16.6. Koskâpottâenâmist Kaustisii siijdâst. Taat lâi muu nubbe tohe tobbeen, ige vissásávtkin...

Luándukukái peivi 2023

Taan ive luándukukái peivi uárnejui pasepeeivi 18.6. Teemašlaajâ mulsâšud jyehi ive, já taan tove tot lâi sare. Luándukukái peeivi ulmen lii šaddotubdâm ovdedem sehe ohtsâš...

Kođđeemblogi almostuuškuát

Susanna: Mun lam Morottaja Kááisá Ursula Mervi Susanna. Mun jiem veltihánnáá lah aaibâs nuuvt uápis puohháid ko Henna, veikkâ muu nommâ lii sáttám oinuđ...

Kiđđâkeesi vyesih

Sämieennâm käävci iveääigist kiđđâkeesi lii algâ uđđâ elimân. Čääsih kolgeh vuod jieŋâi suddâm maŋa, luándu ruonijdškuát kuhes täälvi maŋa já vyesih šaddeh. Puoh tábáhtuvá...

Kost kuorgah kirdâččeh? GPS-kuorgâi čuávvum: jäämmim, epivisesvuotâ já ilo

Ovdebáá tove mun čaallim Anarâš aavisist 27.3.2023 luándublogičalluu Kost kuorgah kirdâččeh?. Taat čaalâ muštâl GPS-kuorgâin já tast, maht kuorgâi čuávvum tábáhtuvá satelliitpiergâsáin já appijn....

NoDaLiDa-kielâteknologiakonferensist Färsuolluin

Anarâš aavis tuálvu lohhes taan tove Färsuolluid NoDaLiDa-kielâteknologiakonferensân. NoDaLiDa tollui vyesimáánu 22.–24. peeivi Tórshavn kaavpugist, mii lii Färsuollui uáivikaavpug. Taat konferens uárnejuvvoo jyehi nube...

Säämi máttááttâskuávdáá eehidtuáluin uáppeeh pessii čäittiđ navcâidis

Säämi máttááttâskuávdáá uáppeekodde ornij eromâš eehidtuáluid vyesimáánu 11. peeivi: Sajosist puovtij čuávvuđ stand up –koomiik, improteatter sehe maaŋgâmuđusij muusikpitái lávdástem. Tot tábáhtus lâi puohháid...

Boŋŋaa luudijd šiljoost

Tornien taisto -nommâsii loddeboŋŋamtábáhtume lasseen loddeservi BirdLife Suomâ uárnee siämmáá oholoopâ meid váhá keppisub tábáhtume, mađe várás ij taarbâš vyelgiđ kuussân, pic toos puáhtá...