Stuorrâ lävkki ovdâskulij orgaansirdemijn

Ovtâstum staatâin tuáhtáreh láá luhostum vuosmuu tove maailmist sirdeđ šave manemuš ulmui. Geeneetlávt nubástittum orgaan lii tääl pieijum 62-ihásii almai, kii tuáhtárij mield vaja pyereest.

Rick Slaymanân lâi jo tohhum táválâš manemušsirdem ive 2018, mut sun kaartâi maassâd dialyystiipšon komplikaatioi keežild. Taas lohtâsii maaŋgah čuopâdâsah mánuppaajeest, tastko sun kierdâi vorrâtulppáin. Tastko tuáhtáreh iä innig halijdâm sunjin lase killáámušâid, sij finnejii love iiskâstmân sirdeđ sunjin šave manemuš.

Bostonist tuáimee tuáhtárjuávhu mield neeljitijmásâš čuopâdâs moonâi vädisvuođâittáá. ”Tállân ko vorrâjotteem aalgij uđđâsist, te mij ooinijm manemuš muttuumin muččâdin já kuovgisruopsâdin, já kuužâ rähtim aalgij tállân toimâđ. Puohah čuopâdemsalist toškuu kieđâidis”, muštâl tiimi hovdâ Tatsuo Kawai. ”Tot tuođâi lâi muččâdumos manemuš, mon mun lam kuássin uáinám”, sun muštâlij.

Tuáhtáreh láá jo kuhháá iskâm ksenotransplantaatioid, main eres elleešlajâi orgaaneh kiävttojeh ulmuu pyereedmân. Kyehti tooleeb tohhum iskâstem šave váimoin iä lam nuuvtkin stuorrâ miänástusah: pyecceekyevtis jaamijn uáli jotelávt čuopâdâsâs maŋa. Tot, moos suoi jaamijn, lii ain epičielgâs, mut máhđulávt sunnuu roppâ hilgoi orgaan, teikâ talle suoi jaamijn šahevirusân.

Vädisvuođâi velttim tiet šave manemuš nubástittui geeneetlávt: ko DNA nubástittui motomij sojij, talle ulmuu roppâ ij innig tuástuččii orgaan ige anaččii tom vieresin.

”Mist koijâduvvoo távjá, mondiet mij kevttip šoovijd epke apinaid teikâ eres elleid. Taat puátá tast, et stuáruduvâs peeleest šaveh láá ulmuu nálásiih já meid tondiet, et toi roppâ tuáimá siämmáánáál ko ulmuu roppâ”, čielgee tuáhtár Leonardo Riella. ”Ton lasseen šaveh lasaneh jotelávt, já mij pyehtip šoddâdiđ taid kiddejum pirrâsist njuámmumriskâittáá.”

Muulsâiähtu manemušpyecceid?

Veikâ taat lii tuše vuosmuš lävkki, tuáhtáreh tuáivuh, et taat meetood puávtáččij motomin toohâđ dialyys taarbâšmettumin. Talle manemušpyecceeh puávtáččii tuše finniđ väriorgaan ráájust, iäge sij tarbâšiččii vyerdiđ maaŋgâid iivij luovâtteijee orgaan. Tuáhtár Riella iätá: ”Taat addel tuoivuu taid pyecceid aldapuátteevuođâst.”

Kritikkáreh liijká várutteh, et ij ohtâ luhostum čuopâdâs val täähid almolii miänástus. Aalgâst ilodui meid šave vááimu sirdem ohtâvuođâst. Ton lasseen sij várutteh, et ellei já ulmui orgaanij siävutmist pyehtih leđe kuháskyeddee čuávumušah ovdâmerkkân tast, et ellei taavdah sättih njuámmuđ transplantaatioi peht ulmui.

Käldee:

– Doorbraak in transplantaties: Amerikaan krijgt varkensnier (nos.nl)

Kove: Franklin Alvear (Pixabay)

Kommenteh

Čääli komment

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

Luuvâ meid

Uđđâsumos uđđâseh

Hundârušmeh purrâmušveerhij pyehtimist Suomân

Uuđâs, et Lidl ij innig pyevti heđâlmijd já ruonnâsijd kirdemrahtin lii sehe pyeri já hyenes äšši. Lii pyeri, ete purrâmušveerhij CO2-luástuh kiäppáneh, mutâ hyenes...

Uđđâ kirječällee anarâškielân

Saijoos šiljoost skirviittâleh ulmuuh kirkis piäiváduvvâst. Lii koskokko, cuáŋuimáánu 3. peivi, já Aanaar keessilis kirjerááju siste kullojeh ilolâš povvâstem, uccâumogáá iloliih jienah já olmoošjuávhu...

Áimutiettuu lágádâs: Suomâ puttásumos áimu kávnoo-uv Pallasist

Sveiccilâš IQAir-irâttâs raapoort tieđettij moonnâm ohhoost, et maailm puttásumos áimu kavnuuččij Suáđigilist, Ucjuuvâst já Kuáccámist. Tast muštâlii eres lasseen Helsingin Sanomat sehe meid Anarâš...

Kanada áigu faallâđ nuuvtá estim nisonáid

Kanada haldâttâs áigu faallâđ nuuvtá äpittesvuođâ estim eennâm puoh suhâjuátkimahasáid nisonáid. Ääšist muštâlij Kanada išeuáiviminister Chrystia Freeland. Estimpillerij hadde lii Kanadast suullân 205 eurod ivveest....

Aleksi Virolainen lii vuosmuš syemmilâš, kote lii vuáittám maailm tehálumos Counter-Strike 2 -turnam

Syemmilâš Aleksi "Aleksib" Virolaisii juávkku Natus Vincere vuoitij Counter-Strike 2 -speelâ Major-turnaamist Kööbenhamânist maŋŋeed pasepeeivi ehidist njuhčâmáánu 31. peeivi. Major lii speelâ tehálumos já...