Kirjekäävpih láá lappum Suomâst čuođij mield, ige kiäppánem lah vala nuhâmin

Kirjekäävpih láá Suomâst ain ucceeb já ucceeb. Tot, ete luvâttuvâi já áámmátškoovlâi luhâmuš lii nuuvtá, lii huáputtâm taam nubástus.

Suomâst láá kirjekäävpih lamaš lappuumin jo neljilov ihheed, já masa kulmâčyet kävppid láá jo lappum.

Nubástus tyehin láá ráhtusnubástusah, ovdâmerkkân viermikaavpij puáttim markkânáid.

”Kirjekaavpij mere kiäppánmân vaaigut ubâ ohtsâškodderááhtus sehe kulâtteijei nubástum täävih. Nubástus lii táválâš puoh spesiaalkavppijd”, iätá Laura Karlsson, Kirjekävppilito toimâttâshovdâ.

Viermikaavpij já ohtsâškodderáhtus nubástus lasseen meiddei staatâ lii huáputtâm kirjekaavpij kiäppánem.

Vijđedum oppâmkenigâsvuotâ pieijui joton ive 2021 Sanna Marin uáiviministerääigi. Uđđâ laavâ tiet puoh nube tääsi kirjeh láá tääl nuuvtá. Táássáš áámmátškoovlâi já luvâttuvâi uáppeeh ostii kirjijdis kirjekaavpijn. Onnáá peeivi vuod škoovlah já oppâmlágádâsah hommájeh kiirjijd njuolgist kooskâst leijee vyebdein.

Laura Karlsson muštoot nubástus vaikuttâsâin. Ovdil kiirjij lasseen uástojii meiddei sikkompiergâseh, lajopeenah já muštovihkoh, já fáárust lâi motomin ubâ peerâ, mii lâi máhđulávt kiddiistum käävpi valjiittâsâst.

Kirjekaavpijd vuárdá vala nubbe-uv nubástus, jis Petteri Orpo iävtuttem laahâ mana čoođâ. Laavâst iättoo, ete árvulaseviäru pajaničij 10 prosentist 14 prosentân. Suomâ stuárráámus kirjekävppifinnodâh, Syemmilâš Kirjekävppi, lii pyeri ovdâmerkkâ syergi nubástusâin. Moonnâm ive Syemmilâš Kirjekävppi steŋgij kyehti kirjekäävpi Tamperest, já taan ive tot steŋgee kulmâ käävpi.

”Nubástus muštâl tast, ete mij ferttip leđe tobbeen, kost äššigâsah-uv láá, mutâ čielgâsávt tot, ete nube tääsi kirjeh láá tääl nuuvtá, lii vaiguttâm mijjân hirmâdávt. Mij kolgâp vuáháduđ taan tilán”, toimâttâshovdâ Minna Kokka iätá.

Syemmilii Kirjekäävpist láá vala váhá paijeel 50 kävppid. Veikkâ finnodâh lii steŋgim kaavpijd, te tot kuittâg meiddei leehâi oovtâ uđđâ käävpi Oulu Ideaparkist moonnâm čoovčâ.

Syemmilâš Kirjekävppi lii sirdum kävppikuávdáid, mutâ tast láá vala 10 ärbivuáválâš-uv kävppid.

Syemmilâš Kirjekävppi sáttá vala karttâđ steŋgiđ lase kaavpijd puátteevuođâst. ”Tiäđust-uv tot lii aalmuglii ekonomiast kiddâ, maggaar ihe lii puátimin”, Kokka smiättá.

Kirjekävppilito toimâttâshovdâ Laura Karlsson haalijd vala pyehtiđ puorijd-uv uđđâsijd: TikTok lii puáhtám nuorâid kirjekavppijd, já Suomâst láá vuáđudum uđđâ kirjekäävpih, ovdâmerkkân ”Karhun kirja ja paperi” Raahest.

Daniel Nicolás Heinimaa

Käldee:

– Suomesta on kadonnut satoja kirjakauppoja, eikä luisulle näy loppua (yle.fi)

Kove: Phillip Pessar (Wikimedia Commons)

Kommenteh

Čääli komment

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

Luuvâ meid

Uđđâsumos uđđâseh

Ovtâstum staatâi senatist láá tollum sosiaallii media jođetteijei koijâdâlmeh sosiaallii media vaikuttâsâin nuorâi torvolâšvuotân

Uđđâivemáánu 31. peeivi Ovtâstum staatâi seenaat ađai pajemuu ovdâskode lahâváljukodde koijâdâlâi sosiaallii media vuáháduvâi toimâjođetteijeid. Fáddán lâi vyeliahasij seksuaallâš puástukevttim já ávhástâllâm, mii sosiaallii...

Måneskin puátá vuosmuu tove Suomân

Italialaš rock-muusikjuávkku Måneskin puátá vuosmuu tove Suomân puáttee keesi. Muusikjuávkku láávdást Seinäjokist Provinssi-festivaalist kesimáánu 27. peeivi. Muusikjuávkku lii makkuuttâm keččeid pirrâ maailm, já sii...

Áávus ry viggá orniđ tuárispeln perruid astoäigitooimâ

Ive 2022 keessiv vittâ eeni čokkânii Anarist. Sist puohâin lijjii sämikielâliih párnááh já sij suogârdii vuovijd faallâđ párnáidis astoäigitooimâid sämikielân. Sij meridii vuáđudiđ tađe...

Sambialii irâttâsâst, mii uážui ovdedemiše Suomâst, kavnui pärnipargovyeimi

Sambialii irâttâsâst, mii uážui ovdedemiše Suomâst, kavnui pärnipargovyeimi. Irâttâs omâsteijee Lwenga Mulela mieldi koččâmâš ij lah pärnipargovyeimist tondiet ko párnáid ij lah maksum pälkki....

WWF lii kulluuttâm saimaanuárjoid pessimráávhu lasanem várás

Saimaanuárju lii nuárjušlaajâ, mii iälá tuše Suomâst. Tot lii uáli uhkevuálásâš. Saimaanuárjuh lasaneh kuovâ- teikâ njuhčâmáánust. Nuárjučiivgah šaddeh muotâpiäjust, mon niŋálâs lii kuáivum. Lii...