Avveel škovlâ- já kulttuurkuávdáš Kaarre vietij virgálijd lekkâmjuhlijdis

Avveel škovlâ- já kulttuurkuávdáš Kaarre vietij virgálijd lekkâmjuhlijdis vástuppeeivi 1.9.2023. Ohjelmist juhleviehâ peesâi navdâšiđ škoovlâ uáppei muusikist. Jasmin Similä sooitij pianoin Vittorio Monti muusikpitá Csárdás. Muusikmáttáátteijee Katri Kittilä lâi sannim já nuottim juhlij várás uđđâ lavluu Pistä hymy kiertämään, mon lavluu viiđâd já kuuđâd luoka uáppeeh sehe oovcád luoka muusik valjimamnâsin lohhee uáppei bändi. Kuálmádluokkaliih pajekielâ uáppeeh lavluu Ulla Pirttijärvi lavluu rievssatgoahti. Juhleest kullui meid nuorttâlâš tanssâlaavlâ, já škoovlâ anarâškielâ uáppeeh ráppájii. Juhle loopâst Metal fist -bändi čuojâttij jieijâs nuottim muusikpitá.

Juhleest rehtor Ulla Hynönen já išerehtor Pirkko Olli celhijn tiervâpuáttimsaanijd. Suoi muštâláin, et ubâ peivi lâi lamaš uáppei juhlepeivi já et Aliisa Syrjä lâi toollâm tolebiššáá uáppeekonsert, já ubâ škoovlâst lâi lamaš juhlepurâdem. Ehidispeeivi uárnejui juhletilálâšvuotâ puávdejum kuossijd. Avveel škoovlâ já luvâttuv uáppeeh lijjii valmâštâllâm ohjelm taan teivâdmân jieijâs máttáátteijeigijn.

Ilkka Korhonen, Pirkko Olli, Ulla Hynönen já Maritta Mäenpää tuáivutmin tiervâpuáttim juhleviehân

Rehtorkyevtis muštâláin, et monâmin lâi jo nubbe škovlâihe uđđâ škovlâ- já kulttuurkuávdáást. Suoi ilodáin tast, et keesi ääigi šiljopargoh-uv lijjii valmâštum, já toi maŋa puovtij jo juhlođ. Rehtorkyevtis muštâláin ain, et Avveel škovlâ- já kulttuurkuávdáš lâi finnim noomâs rakânâs vuáđust, mii lii pygálysääiđi hámásâš, adai suomâkielân taat lii kaarre. Suomâkielâ sääni kaarre tuálá meid sistees aarni, já škoovlâ aarnijn puoh tehelumos lii uáppee, kiän škovlâpäälgis jotá arâšoddâdmist vuáđumáttááttâs peht joba luvâttuv räi. Astoääigi aarnij peln kávnojeh kulttuur- já lihâdemääših.

Äššigâšvuotâhovdâ Daniel Erikson puovtij kieldâruttâdem tiervuođâid. Sun muštâlij ruttâdemsavâstâlmij ovdánmist škovlâ- já kulttuurkuávdáá huksiimist já meid ruttâdemvyevi valjiimist. Tagarin väljejui kiddodâhleasing, mii lâi ovtâstittum eellimtävgisopâmušân, mii rahtui huksimfirmain. Sun muštâlij, et taat ruttâdemvyehi täähid tom, et sopâmušpaje ääigi ij puáđáččii tivvoomvelgi. Daniel Erikson muštâl, et kiddodâhleasing lii kevttum eenâb-uv kieldâin majemui love ive ääigi. Sun muštâl, et Suomâ kieldâin láá ohtsis nyevt 250 leasingáin ruttâdum kiddodâhhâd. Sun tiädut, et kiddodâh lii ruttâdeijee tásusist, já kieldâ máksá válduomâdâhlááigu tast. Taat lii Daniel Erikson mield hälbis ruttâdemvyehi, tastko ruttâdemmáávsuin iä lah indekspaajeedmeh, pic riänttutääsi miäruštâl lááigu stuáruduv. Kaarre uážui nuuvt kočodum ruánáá ruttâdem, mii mieđettuvvoo čuosâttâhân, mast láá merhâšittee já čielgâ positiivliih vaiguttâsah pirrâsân.

Juhleviehâ peesâi uáiniđ káávcádluokkalii Teemu Pohjoisvirta video škovlâ- já kulttuurkuávdáá huksiimist já meid rakânâsâst ulguubeln. Koveh láá muččâdeh, já taid piäsá ihástâllâđ liiŋkâ peht saajeest 24:36.

Juhlesaavâ toolâi aalmugovdâsteijee Markus Lohi, kote sáárnui eereeb iärrás viššâlvuođâ kunnijâtmist já oppâm já čuovviittâs áárvustanemist. Sun sáárnui maaŋgâ uáinust tast, moin naalijn já mon maaŋgânáál Aanaar kieldâ lii ovdedâm uáppei oppâmpirrâs.

Aalmugovdâsteijee Markus Lohi

Aanaar kieldâstiivrâ saavâjođetteijee Janne Tervahauta puovtij Aanaar kieldâ tiervuođâid. Sun muštâlij, et škoovlâi uđâsmittempargo algâttui Avelist já tast, maht škovlâi ovtâstittem haastij ärbivuáválijd toimâmmaalijd já muutij Avveel sijdâkove. Sun muštâlij meid tast, et tavveen huksim lii kuhes mađhij keežild lamaš hástulâš, iäge ubâ maailmân kyeskee kriisihkin lah toohâm huksimpargo älkkeebin. Janne Tervahauta eeđâi, et veik škovlârakânâs lii tääl vaalmâš, te smavvâ ääših toos šaddeh kuuloold. Vuosmuš toimâihe lii vaattâm puohâin kierdâvâšvuođâ koskânleijee huksimpargoi keežild, mut uđđâ toimâtileh láá lamaš korrâ vääivi árvusiih. Sun tiäduttij, et uđđâ tilij valmâštume keežild iänááš kulttuurtábáhtumeh sirdojeh tääl škovlâ- já kulttuurkuávdážân, adai taat kuávdáš palvâl ubâ kieldâ siämmást ko tot lii meid torvolâš aldaškovlâ Avveel pirrâsist ässee párnáid já nuoráid. Sun tiäduttij meid tom, et škovlâmaailm kolgâččij meid tubdâđ já tubdâstiđ algâaalmug positiivlii sierâlattim prinsiip.

Škoovlâ juhle paddim puáhtá keččâđ tääbbin.

Koveh: Marja-Liisa Olthuis

Kommenteh

Čääli komment

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

Luuvâ meid

Uđđâsumos uđđâseh

Hundârušmeh purrâmušveerhij pyehtimist Suomân

Uuđâs, et Lidl ij innig pyevti heđâlmijd já ruonnâsijd kirdemrahtin lii sehe pyeri já hyenes äšši. Lii pyeri, ete purrâmušveerhij CO2-luástuh kiäppáneh, mutâ hyenes...

Uđđâ kirječällee anarâškielân

Saijoos šiljoost skirviittâleh ulmuuh kirkis piäiváduvvâst. Lii koskokko, cuáŋuimáánu 3. peivi, já Aanaar keessilis kirjerááju siste kullojeh ilolâš povvâstem, uccâumogáá iloliih jienah já olmoošjuávhu...

Áimutiettuu lágádâs: Suomâ puttásumos áimu kávnoo-uv Pallasist

Sveiccilâš IQAir-irâttâs raapoort tieđettij moonnâm ohhoost, et maailm puttásumos áimu kavnuuččij Suáđigilist, Ucjuuvâst já Kuáccámist. Tast muštâlii eres lasseen Helsingin Sanomat sehe meid Anarâš...

Kanada áigu faallâđ nuuvtá estim nisonáid

Kanada haldâttâs áigu faallâđ nuuvtá äpittesvuođâ estim eennâm puoh suhâjuátkimahasáid nisonáid. Ääšist muštâlij Kanada išeuáiviminister Chrystia Freeland. Estimpillerij hadde lii Kanadast suullân 205 eurod ivveest....

Aleksi Virolainen lii vuosmuš syemmilâš, kote lii vuáittám maailm tehálumos Counter-Strike 2 -turnam

Syemmilâš Aleksi "Aleksib" Virolaisii juávkku Natus Vincere vuoitij Counter-Strike 2 -speelâ Major-turnaamist Kööbenhamânist maŋŋeed pasepeeivi ehidist njuhčâmáánu 31. peeivi. Major lii speelâ tehálumos já...