Kielâkäldee aalgât fastâ tooimâs čohčâmáánust – Anarâškielâ pargee lii nomâttum

Anarâškielân lekkâs uđđâ äigipaje: Säämi kielâkäldee aalgât fastâ tooimâs čohčâmáánu 4. peeivi. Tot lii tääl rekrytistmin pargeid. Anarâškielâ kielâäššitobden lii tääl väljejum Marja-Liisa Olthuis. Eres sämikielâ pargei noomâtmeh puátih forgâpalij. Tego eres-uv sämikielah, meiddei anarâškielâ toimâškuát Taažâ Sämitige vyelni, mut keevâtlávt pargo tábáhtuvá Aanaar kuávlust já anarâš pirrâsist.

Säämi Kielâkäldee västid sämikielâi kielâtipšomist. Kielâkäldee tuáimá ohtsâš äššitobdeeorgaanin sämikielâi kirjekielâ normâdmân kyeskee aašijn. Taas kuleh terminologia normâdem já čäällimnjuolgâdusah. Säämi Kielâkäldee pargon lii riggodiđ sämikielâi sänirááju já turviđ sämikielâi puátteevuođâ.

Säämi Kielâkäldee lii sämiaalmug ohtsâš tave-eennâmlâš äššitobdeeorgaan sämikieláid kyeskee aašijn. Suomâ, Ruotâ já Taažâ Sämitiigij vuáđudem sämikielâi áámmát- já reesuurskuávdáš Säämi Kielâkäldee lii vuáđudum pisovâš jiečânâs toimâorgaanin Taažâ Sämitige ohtâvuotân 2022.

Säämi Kielâkäldee västid sämikieláid kyeskee tave-eennâmlii oovtâstpargo koordinistmist, naanoodmist já oovdedmist. Kielâkäldee ulmen lii sämikielâi kirje- já sárnumkielâ kulttuuräärbi siäiluttem, tipšom já ovdedem sehe sämikielâi siäiluttem, nanodem já ovdedem tienuuvt, ete siämmást váldojeh huámmášumán jieškođe-uv sämikielâ táárbuh, háástuh já resurseh.

Kielâkäldest finnee kielâkevttimravvuid já torjuu almolubbooht-uv čälimân já kielâ kevttimân. Anarâškielâ kielâkäldee áigu orniđ aainâs-uv čäällimpáájáid, kost ulmuuh pyehtih čalâččiđ jieijâs teevstâid. Anarâškielâsthân lii tárbu puohlágán tevstáid. Kielâteknologisâš ohtsâšpargo Romsa ollâopâttuvváin juátkoo. Juurdân lii pyerediđ e-sänikirje toin naalijn, et vistig-uv suomâ-säämi-sänikiirján šaddeh eenâb säniartikkâleh. Nubben kuávdáš äššin lii analysaattor huksim já kuálmádin kielâopâlii tivvoomohjelm almostittem já pyeredem toin naalijn, et tot ain pyerebeht iššeed čällee táválumos kielâoppâašijgijn. Kielâpalvâlusâi kevtteeh pyehtih jiejah-uv iävtuttiđ, magarijd kielâpalvâlusâid eidu sij tarbâšiččii.

Käldee:

– Säämi kielâkäldee (www.samediggi.fi)

Kove: Fabrizio Brecciaroli

Kommenteh

Čääli komment

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

Luuvâ meid

Uđđâsumos uđđâseh

Säämi parlament 50 ive vuáđđudmeh ávuduvvojii Sajosist

Säämi parlament 50 ive vuáđudem juhlui Säämi kulttuurkuávdáš Sajosist Anarist majebaargâ skammâmáánu 28. peeivi. Juuhlán lijjii puávdejum Säämi parlament já Sämitige jesâneh sierâ valjâpoojijn, sämisiärváduv...

Sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio toolâi tieđettemtilálâšvuođâ Anarist 27.11.2023

Sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio toolâi tieđettemtilálâšvuođâ páihálii median Wilderness Hotel Inarist vuossaargâ 27.11.2023 tme 18 rääjist. Anarâš aavis toimâtteijeekyevtis Fabrizio Brecciaroli já Márjá-Liisá Olthuis...

Suomâ já Ruošâ koskâsâš eennâmrääji kiddejuvvoo kyevti ookon

Majemuš-uv áávus leijee Suomâ já Ruošâ koskâsâš eennâmräjisajattâh, Räji-Joovsep, kiddejuvvoo koskoho já tuorâstuv koskâsii iijâ tijme 00:00. Ton maŋa maggaargin persovnjotolâh ij lah máhđulâš...

Ann-Helén Laestadius nuorâiroomaan Ij lah ko vyelgiđ lii almostum anarâškielân

Anarâškielân lii almostum uđđâ nuorâiroomaan: Ann-Helén Laestadius roomaan Ij lah ko vyelgiđ. Taat kirje lii älkkeht luvâttettee kirje, mon lii jurgâlâm Neeta Jääskö. Kirje...

Räji-Joovsep: áinoo áávus leijee rääjirastaldittemsaje Suomâ já Ruošâ rääji alne

Puolâšmittár čáittá -19 cekkid ko vuálgám Avelist Räji-Joovsepân rähtiđ reportaas Suomâ nuorttârääji patâreijeekriisâst. Jiem lah kuássin iällám Ruošâ rääji alne, nuuvt et taat äšši...