Njellimist lekkui uđđâ kähviviste

Teija Tamminen lii lekkâm uđđâ kähviviste Njellimist. Tobbeen fállojeh sehe njaalgâ já sálttáás purrâmâšah, main sun jieš ráhtá stuárráámuu uási. Listoh kávnojeh suomâ- já sämikielân. Kähviviste lii áinoo saje, mii Njellimist lii ávusin taan keesi. Wilderness Hotel kähviviste naaburist lii kiddâ ubâ keesi, iäge Njellimist ele tääl ennuvgin mađhâšeijeeh.

Veikkâ Teija Tamminen ij lah kuássin toimâm eidu kähviviste emedin, te pargo šoodâi sunjin uápisin jo nuorâ nieidân, ko sun poorgâi raavvâdviäsust. Majemui iivij sun vist lii toimâm jieijâs finnoduv emedin já faallâm maaŋgâlágán ohjelm kuossijd. Sun lii kuittâg huámášâm, ete keessiv finnoduv emedistkin iä lah ennuv pargoh kuosijgijn.

”Keessiv mun lam távjá lamaš ohtuu uáli jo kuhháá”, smiättá Teija. ”Kale tot puáhtá leđe hitruu-uv, ko mun lam ton verd ohtuunis orroo, mutâ mun halijdim pyehtiđ povdiđ skipárijd já perruu teehi.”

Teija čuujoot suu uđđâ päikkitáálu, mii oinuu kiedi nube peln.

”Tuot lii šiev päikki, mutâ nuuvt ucce, ete iä toho šietâ maŋgâ ulmuu siisâ. Tondiet mun tarbâšim tággáár stuárráb kuáđi. Mun jurdáččim, ete munhân finniim teehi skipárijd, ko mun vuáđudâm kähviviste!” sun povvâst.

Ohtsâš orroomviste sehe páiháláid já mađhâšeijeid

Kähviviste lii mučis saajeest Aanaarjäävri riddoost. Teija tuáivu, ete páiháliih ulmuuh kävnih tom já puátih távjá kolliistâllâđ.

Kieddi lii táválâš sämmilâš kieddi: kähviviste paaldâst uáinojeh puáris visteh já puáldimmuorâleeji. Kuáti lii áinoo uđđâ rakânâs.

”Kuáti huksejui moonnâm keesi”, muštâl Teija. ”Mun jiem haalijd mutteđ maiden tušij tiet, jiemge haalijd rähtiđ uđđâ aašijd, jis mun puávtám tivvoođ puáris rakânâsâid. Mun halijdâm, ete taat kieddi piso tágárin.”

Tääl kieddi ij innig lahkin siämmáánáál priivaatkuávlu ko ovdil. Wilderness Hotel oomâst enâmijd kiedi kuohtui pelij, já ovdil Teija lii-uv stiärgum ’Private’-koolbâid pálgái oolâ, amas hooteelkyesih puáttiđ suu kiädán.

”Mutâ tääl mun ááigum mááláđ taid uđđâsist, já čäälliđ toid, ete ’Tiervâpuáttim’!” Must lii tääbbin kähviviste já mätkimuštokävppi. Hooteelkuossijd lii tääl fáállun tággáár kollimsaje.”

Ađai kähviviste šadda leđe ávusin meiddei tälviv. Teija Tammisiist láá jo vuáváámeh puátteevuođâ várás. Kähviviste lii čielgâsávt sunjin váimuäšši.

”Mun halijdâm orroođ tääbbin Njellimist. Taat lii muu paradiis. Já tääl ko must lii taat kähviviste, te muu naver lii olášum”, šuáhkád Teija luholâžžân.

Kove: Ulpu Mattus-Kumpunen

Kommenteh

Čääli komment

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

Luuvâ meid

Uđđâsumos uđđâseh

Tanska parlament meridij Kooraan puáldim kieldimist

Tanska parlament lii tuhhiittâm laavâ, mii kiäldá oskoldâhlij tevstâi puáldim kirjen. Keevâtlávt taat meerhâš Kooraan puáldim kieldim. Koranij puáldim lii tijmá tovâttâm ennuv liävuttemesvuođâid...

Uđđâ nooveelantologia lii almostum anarâškielân

Anarâškielân lii almostum uđđâ nooveelantologia, mon novellijd anarâškielâ sárnooh láá čáállám maaŋgâi iivij ääigi. Ton paječaalân lii väljejum Annika Pasasii čäällim nooveel paječaalâ ađai...

Suomâ juhlo jiečânâsvuođâpeeivi Presidentlanneest 6.12.2023

Täsivääldi president Sauli Niinistö tuáimá jiečânâsvuođâpeeivi juhlevuástáväldim išedin já váldá kálguinis Jenni Haukioin vuástá kuosijd Presidentlanneest koskoho, juovlâmáánu 6. peeivi 2023. Vuástáväldim teeman lii...

Väldikodáliih párnái jiečânâsvuođâpeivijuhleh Säätytalost Helsigist: Aanaar já Ucjuuvâ ovdâsteijei tobdoh määđhist

Pasepeeivi, juovlâmáánu 4. peeivi, párnááh viettii väldikodálijd párnái jiečânâsvuođâpeivijuuhlijd Helsigist Säätytalost. Staatârääđi laanan lijjii puávdejum Suomâ jyehi kieldâst kyehti loveihásii párnáá, kiäi šoddâmihe lii...

Kesimuštoh: maid porgâđ, ko šoŋŋâ lii tego Irlandist?

Návt čoovčâ já skaamâ ääigi lii hitruu muštâččiđ, mii puoh tábáhtui moonnâm keesi. Taan rááiđust mun muštâlâm, maggaar muu keesi lâi já magareh ääših...