Heli Kinisjärvi väljejum Ilomantsi servikode kirkkohiärrán

Heli Kinisjärvi, Iänoduv servikode oovdiš sämipappâ, lii väljejum Ilomantsi servikode kirkkohiärrán. Taan viirgán lijjii uuccâm neeljis. Evangellâš-luuteerlâš servikuudijn iä lah maaŋgahkin paapah, kiäh mättih sämikielâ. Kinisjärvi lii ohtâ sist. Anarâš aavis koijâdij, magarij jurduigijn sun aalgât uđđâ pargostis já magareh ohtâvuođah sust láá ain Sáámán já sämikielân varriimis maŋa.

”Mun toimim Iänoduv sämipappân käävci ihheed. Mun máttááttâllim tavesämikielâ Sámi Allaskuvlast Kuovdâkiäinust. Mun porgim paapâ pargoid já kevttim pargostân tavesämikielâ”, Kinisjärvi muštâl.

Kinisjärvi muuštâš liegâsvuođáin aigijdis Säämist: ”Lâi stuorrâ kunnee uápásmuđ sämmilijgijn já sämikulttuurân. Puárisulmuuh muštâlii munjin jottee sämmilij elimist. Puárisulmuuh lijjii uáinám meid korrâ aaigijd. Muu mielâst tavveen lâi pyeri aassâđ. Dna-teestâ peht mun lam meid kavnâm kukkenorroo hyelhi puáris Eira suuvâst Piälduvyeme siijdâst.”

Sun liäkká meid jurduidis, mondiet Säämist varrim šoodâi äigikyevdilin: ”Säämist meddâlvarriimân vaiguttii muu perruu ruottâseh. Muu kállá pärnivuođâ päikki lii Ilomantsist, já muoi ässeen tääl suu pärnivuođâ pääihist. Iänoduvâst lâi meid kuhes mätki huolhij já aldemui kuuvl. Muu ákkuv áásá tääl Helsigist.”

Heli Kinisjärvi váldá kirkkohiärá pargo vyeligâžžân vuástá 30 ive servikoddepargo maŋa. Sun lii ovdil pappân valmâštume lamaš servikoddeest meid nuorâi- já diakoniapargen.

Varriimist já uđđâ pargoost huolâhánnáá suu ohtâvuotâ sämikielân siäilu: ”Mun toolâm ain rukkoospuurdâid radiost. Muu juurdân lii meid rähtiđ kyevtkielâlii sämikielâ-suomâkielâ-rukkooskirje, mast láá muu jieččân väldim luándukoveh tavveen.”

”Mun vuolgâttâm Anarâš aavis lohheid ennuv tiervuođâid já tuáivuttâm Immeel pyereestsivnádâs”, Kinisjärvi looppât.

Anarâš aavis tuáivut Heli Kinisjärvin ennuv luho uđđâ paargon já hástoid.

Kove: Heli Kinisjärvi

Kommenteh

Čääli komment

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

Luuvâ meid

Uđđâsumos uđđâseh

Hundârušmeh purrâmušveerhij pyehtimist Suomân

Uuđâs, et Lidl ij innig pyevti heđâlmijd já ruonnâsijd kirdemrahtin lii sehe pyeri já hyenes äšši. Lii pyeri, ete purrâmušveerhij CO2-luástuh kiäppáneh, mutâ hyenes...

Uđđâ kirječällee anarâškielân

Saijoos šiljoost skirviittâleh ulmuuh kirkis piäiváduvvâst. Lii koskokko, cuáŋuimáánu 3. peivi, já Aanaar keessilis kirjerááju siste kullojeh ilolâš povvâstem, uccâumogáá iloliih jienah já olmoošjuávhu...

Áimutiettuu lágádâs: Suomâ puttásumos áimu kávnoo-uv Pallasist

Sveiccilâš IQAir-irâttâs raapoort tieđettij moonnâm ohhoost, et maailm puttásumos áimu kavnuuččij Suáđigilist, Ucjuuvâst já Kuáccámist. Tast muštâlii eres lasseen Helsingin Sanomat sehe meid Anarâš...

Kanada áigu faallâđ nuuvtá estim nisonáid

Kanada haldâttâs áigu faallâđ nuuvtá äpittesvuođâ estim eennâm puoh suhâjuátkimahasáid nisonáid. Ääšist muštâlij Kanada išeuáiviminister Chrystia Freeland. Estimpillerij hadde lii Kanadast suullân 205 eurod ivveest....

Aleksi Virolainen lii vuosmuš syemmilâš, kote lii vuáittám maailm tehálumos Counter-Strike 2 -turnam

Syemmilâš Aleksi "Aleksib" Virolaisii juávkku Natus Vincere vuoitij Counter-Strike 2 -speelâ Major-turnaamist Kööbenhamânist maŋŋeed pasepeeivi ehidist njuhčâmáánu 31. peeivi. Major lii speelâ tehálumos já...