Heli Kinisjärvi väljejum Ilomantsi servikode kirkkohiärrán

Heli Kinisjärvi, Iänoduv servikode oovdiš sämipappâ, lii väljejum Ilomantsi servikode kirkkohiärrán. Taan viirgán lijjii uuccâm neeljis. Evangellâš-luuteerlâš servikuudijn iä lah maaŋgahkin paapah, kiäh mättih sämikielâ. Kinisjärvi lii ohtâ sist. Anarâš aavis koijâdij, magarij jurduigijn sun aalgât uđđâ pargostis já magareh ohtâvuođah sust láá ain Sáámán já sämikielân varriimis maŋa.

”Mun toimim Iänoduv sämipappân käävci ihheed. Mun máttááttâllim tavesämikielâ Sámi Allaskuvlast Kuovdâkiäinust. Mun porgim paapâ pargoid já kevttim pargostân tavesämikielâ”, Kinisjärvi muštâl.

Kinisjärvi muuštâš liegâsvuođáin aigijdis Säämist: ”Lâi stuorrâ kunnee uápásmuđ sämmilijgijn já sämikulttuurân. Puárisulmuuh muštâlii munjin jottee sämmilij elimist. Puárisulmuuh lijjii uáinám meid korrâ aaigijd. Muu mielâst tavveen lâi pyeri aassâđ. Dna-teestâ peht mun lam meid kavnâm kukkenorroo hyelhi puáris Eira suuvâst Piälduvyeme siijdâst.”

Sun liäkká meid jurduidis, mondiet Säämist varrim šoodâi äigikyevdilin: ”Säämist meddâlvarriimân vaiguttii muu perruu ruottâseh. Muu kállá pärnivuođâ päikki lii Ilomantsist, já muoi ässeen tääl suu pärnivuođâ pääihist. Iänoduvâst lâi meid kuhes mätki huolhij já aldemui kuuvl. Muu ákkuv áásá tääl Helsigist.”

Heli Kinisjärvi váldá kirkkohiärá pargo vyeligâžžân vuástá 30 ive servikoddepargo maŋa. Sun lii ovdil pappân valmâštume lamaš servikoddeest meid nuorâi- já diakoniapargen.

Varriimist já uđđâ pargoost huolâhánnáá suu ohtâvuotâ sämikielân siäilu: ”Mun toolâm ain rukkoospuurdâid radiost. Muu juurdân lii meid rähtiđ kyevtkielâlii sämikielâ-suomâkielâ-rukkooskirje, mast láá muu jieččân väldim luándukoveh tavveen.”

”Mun vuolgâttâm Anarâš aavis lohheid ennuv tiervuođâid já tuáivuttâm Immeel pyereestsivnádâs”, Kinisjärvi looppât.

Anarâš aavis tuáivut Heli Kinisjärvin ennuv luho uđđâ paargon já hástoid.

Kove: Heli Kinisjärvi

Kommenteh

Čääli komment

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän

Luuvâ meid

Uđđâsumos uđđâseh

Säämi parlament 50 ive vuáđđudmeh ávuduvvojii Sajosist

Säämi parlament 50 ive vuáđudem juhlui Säämi kulttuurkuávdáš Sajosist Anarist majebaargâ skammâmáánu 28. peeivi. Juuhlán lijjii puávdejum Säämi parlament já Sämitige jesâneh sierâ valjâpoojijn, sämisiärváduv...

Sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio toolâi tieđettemtilálâšvuođâ Anarist 27.11.2023

Sämmilij tuotâvuotâ- já sovâdâttâmkomissio toolâi tieđettemtilálâšvuođâ páihálii median Wilderness Hotel Inarist vuossaargâ 27.11.2023 tme 18 rääjist. Anarâš aavis toimâtteijeekyevtis Fabrizio Brecciaroli já Márjá-Liisá Olthuis...

Suomâ já Ruošâ koskâsâš eennâmrääji kiddejuvvoo kyevti ookon

Majemuš-uv áávus leijee Suomâ já Ruošâ koskâsâš eennâmräjisajattâh, Räji-Joovsep, kiddejuvvoo koskoho já tuorâstuv koskâsii iijâ tijme 00:00. Ton maŋa maggaargin persovnjotolâh ij lah máhđulâš...

Ann-Helén Laestadius nuorâiroomaan Ij lah ko vyelgiđ lii almostum anarâškielân

Anarâškielân lii almostum uđđâ nuorâiroomaan: Ann-Helén Laestadius roomaan Ij lah ko vyelgiđ. Taat kirje lii älkkeht luvâttettee kirje, mon lii jurgâlâm Neeta Jääskö. Kirje...

Räji-Joovsep: áinoo áávus leijee rääjirastaldittemsaje Suomâ já Ruošâ rääji alne

Puolâšmittár čáittá -19 cekkid ko vuálgám Avelist Räji-Joovsepân rähtiđ reportaas Suomâ nuorttârääji patâreijeekriisâst. Jiem lah kuássin iällám Ruošâ rääji alne, nuuvt et taat äšši...